Scam Email(s) from Kelly Brown to Irena (Latvia)

 

Letter 1

Dargais masa,

Liels paldies par jusu pastu. Es novertejam jusu gatavibu palidzet man saja darijuma, un es ludzu, lai Dievs mus redz cauri. Patiesiba, man bija jums ka masa, un tas ir iemesls, kapec es versos pie jums ka masa. Jums nevajadzetu lietot nekadus atoms bailes saja darijuma, jo es vienmer atbalstit jus uz likumigiem pamatiem. Viss, kas jums jadara, ir sekot manu padomu un noradijumus, lai mes varetu sasniegt panakumus saja darijuma. Es zveru ar manu dzivi un dzivi maniem gimenes, lai nodrosinatu jums panakumiem so darijumu, tapec, ludzu, nedariet neko, lai apdraudet panakumus saja darijuma. Jums vajadzetu saglabat so darijumu loti konfidencialu, lai izvairitos no launo acu par fondu.

Citiem, lai parietu uz darijumu, jums ir sniegt informaciju zemak noradito.

Bankas konta informacija: __________
Tavs pilnais vards: ____________________ Tavs vecums: _______________________ Gimenes stavoklis: ____________ Jusu nodarbosanas: _____________________ Izcelsmes valsts: __________ Majas adrese: ________________ Jusu talruna numurs: ________________

Turklat, tas ir ieteicams, lai nosutitu man skenetu kopiju jusu pasi vai ID, lai identificetu bankas prasibam. Ja es uzreiz sanemt savu informaciju, es atri sagatavot pieprasijuma vestuli jusu varda un iesniegt bankai, ta ka vini saks apstradi mantojuma fonda nekavejoties.

Es gaidu jusu tuliteju reakciju.

Paldies par sapratni un sadarbibu ieprieks un lai Dievs turpina svetit jums, ka jus turpinat lugties par savu delu.

N: B, Fonds bus jusu konta pirms manas ierasanas valsti, kur mes dalitos fonds 50% no 50.

Jusu bralis,

Letter 2

Cienijamie Irena,

Paldies tik daudz par jusu pastu. Es novertejam jusu gatavibu palidzet man saja darijuma. Mana parlieciba jums ir tas, ka mums izdosies saja darijuma, ja tikai jus sekot manu padomu un noradijumus.

Es ar so sanemis Jusu atbildot gribu, lai jus saprastu, ka man bija jamekle tuviniekiem bez panakumiem un ta vieta, lai so fondu tiek konfiscetas ar Finansu Firm, ka es to mineju sava priekslikuma vai tiek apgalvots dazi negodigi persona, tad es nolemu, lai mekletu personai, kura bus ka dvesele tuvako radinieku manu velu klientu.

Redzi, nakamais radniecibas neaprobezojas ar attiecibam mirusa, ta nav uzticejis ar kedi vecaku attiecibas, bet tas ir par izveli labdaris attieciba uz kuru vins velas gribu to (Sanemejam) vai nu oficiali rakstit uz augsu, vai formali aizklata informacijas izpausanu sanemejam jabut vinam / vinai biznesa partneris, attiecibas, radi, vai draugi, vai ari apsveiceju, tapec, pamatojoties uz ieprieks noradito summu, jus varat apgalvot, ka tuvako radinieku mirusa . Saja jautajuma, ta bus loti liela prieksrociba, lai mes varetu sasniegt musu merki, un jus stavet nedrikst saskarties ar problemu, tik ilgi, kamer mes varam nosutit visus dokumentus, ka vini var pieprasit, lai autentificetu jusu prasibu.

Tapec es esmu sazinoties jums lugt par savu sadarbibu, jo jums ir ar tadu pasu pedejais / Uzvards ar miruso un tas bus arkartigi labums / palidzibu man izvelkot so fondu no finansu iestades, musu abpuseju labumu. Protams, es zinu, ka jus, iespejams, nav saistits vai pat zinat manu (noveloti) klients kungu Dema Emil, bet es gribu, lai jus iepazistinat jus uz banku, jo vina tikai tuvako radinieku, lai jus tiks apstiprinats ka ipasnieks fonds.

Jums nav nepieciesams, lai izklaidetu jebkuru atoms bailu vispar, jo man ir pieejami visi nepieciesamie juridiskie dokumenti, kas tiks izmantoti, lai atbalstitu saja darijuma un nav jautajumi, vai aizdomas tiks paaugstinata jebkur, jo es biju vina istais Attorney , lidz pat savai navei. Esmu agrak nodot so Hipoteku iestadi kur si nauda ir, [kas atrodas un atrodas seit Lome Republika Togo], par to bridinot, ka driz man bus palidzot mans klients ir nakamais-of-radinieku apgalvot un atnem naudu. Atbildot uz to, hipoteku iestade piekrita, bet man jautaja to darit loti atri, vai nopietni risket ar kontu saldetas un fondu konfisceto.

Taja pasa laika, es neesmu vajadzeja pateikt, jo tas ir sava veida personigo problemu, bet, lai jus zinat, cik nopietni un patiesi tas ir, un ari pateicoties jusu interesi un uzticesanos mes abi nepieciesams saja darijuma es esmu spiests, lai jus zinat . Mana sieva ir velu, vina nomira 2012. gada sakara ar sirdslekmi un tagad mans mazais dels ir nieru infekcijas un nepieciesama nieru transplantacija. Musu arsts minets mus uz Indiju, bet es nevaru atlauties, un tas ir iemesls, kapec man ir uzsakt so projektu, lai varetu mani piesaistit pietiekami daudz naudas par vina arstesanu. Man ir pavadijusi visu savu dzivi ietaupijumus, censoties dot vinam dzivibu, kamer transplantacijas ir darits Tapec, ludzu, es gribu, lai jus man so vardu par godu, ka jus neesat gatavojas, lai padaritu so manu pedeja ceriba pazudis ar apdraudot so darijumu.

Ludzu, jus varat sniegt man savu vardu goda sadiem punktiem turpmak izklastito.

(1) Jums nebus pievilt mani gaita sa darijuma laika.
(2) Mana dala naudas bus jusu drosi glabat lidz es nak par jusu valstij koplietosanai un papildu ieguldijumu.
(3), ka jus saglabat so darijumu loti konfidencialu pat no jusu labakais draugs drosibu abam pusem.
(4) Lai jus vienmer sazinaties ar mani, ja jus sanemsiet informaciju no Finansu institucijas, lai mes liks galvas kopa ka viena gimene, un sanemt so darijumu veiksmigi consummated.

Sis darijums bus tikai aptuveni 11 dienas vai mazak par naudu, kas japarskaita konta. Bet, tiklidz jusu pieteikums ir apstiprinats, tad tas prasis apmeram 4 dienas, un nauda bus jusu konta.

Attached ir manas personigas un gimenes bildes, prieksstatu par manu velu klientu un vina sieva attelu, mana velu klients ar savu biznesa partneri Foto ari manu atlauju licenci un manu pasi. Man ir pievienots visu so dokumentu so pastu jusu caurskatisana un ari izveidei uzticibu starp mums un man ir gaidijis jusu apmaina ka izveidi uzticesanas starp mums.

Tiklidz es sanemt savu pozitivu atbildi uz so konkreto pasta Es atri sagatavot un iesniegt pieteikuma vestuli Finansu institucija tuliteju ricibu no finansu kuga. Noklut atpakal uz mani caur so manu privato e-pasta adresi konfidencialu iemeslu del. Mans numurs +228 93 96 99 46

Man ir gaidijis jusu apmaina ka izveidi uzticesanas starp mums.
Dievs sveti jus un jusu gimenei.
Ar laba velejumiem,
Barrister Kelly Brown.
Labdien, es neesmu Jums rakstijusi, ka piekritu jebkadam darijumam. Ta ka esmu olggadigs jurists, es nenodarbojos ar mistiskiem darijumiem.
Pie tam, ka turat slepeniba klienta personibu. Lai ar kaut kadu darijumu nodarbotos, uzskatu par nepieciesamu parbaudit darijuma partnerus un tas nav sarezgiti.
Tatad man vajag klienta personibas datus.
I.V.

Letter 3

Cienijamie Irena,

Paldies tik daudz par jusu pastu. Es novertejam jusu gatavibu palidzet man saja darijuma. Mana parlieciba jums ir tas, ka mums izdosies saja darijuma, ja tikai jus sekot manu padomu un noradijumus.

Es ar so sanemis Jusu atbildot gribu, lai jus saprastu, ka man bija jamekle tuviniekiem bez panakumiem un ta vieta, lai so fondu tiek konfiscetas ar Finansu Firm, ka es to mineju sava priekslikuma vai tiek apgalvots dazi negodigi persona, tad es nolemu, lai mekletu personai, kura bus ka dvesele tuvako radinieku manu velu klientu.

Redzi, nakamais radniecibas neaprobezojas ar attiecibam mirusa, ta nav uzticejis ar kedi vecaku attiecibas, bet tas ir par izveli labdaris attieciba uz kuru vins velas gribu to (Sanemejam) vai nu oficiali rakstit uz augsu, vai formali aizklata informacijas izpausanu sanemejam jabut vinam / vinai biznesa partneris, attiecibas, radi, vai draugi, vai ari apsveiceju, tapec, pamatojoties uz ieprieks noradito summu, jus varat apgalvot, ka tuvako radinieku mirusa . Saja jautajuma, ta bus loti liela prieksrociba, lai mes varetu sasniegt musu merki, un jus stavet nedrikst saskarties ar problemu, tik ilgi, kamer mes varam nosutit visus dokumentus, ka vini var pieprasit, lai autentificetu jusu prasibu.

Tapec es esmu sazinoties jums lugt par savu sadarbibu, jo jums ir ar tadu pasu pedejais / Uzvards ar miruso un tas bus arkartigi labums / palidzibu man izvelkot so fondu no finansu iestades, musu abpuseju labumu. Protams, es zinu, ka jus, iespejams, nav saistits vai pat zinat manu (noveloti) klients kungu Dema Emil, bet es gribu, lai jus iepazistinat jus uz banku, jo vina tikai tuvako radinieku, lai jus tiks apstiprinats ka ipasnieks fonds.

Jums nav nepieciesams, lai izklaidetu jebkuru atoms bailu vispar, jo man ir pieejami visi nepieciesamie juridiskie dokumenti, kas tiks izmantoti, lai atbalstitu saja darijuma un nav jautajumi, vai aizdomas tiks paaugstinata jebkur, jo es biju vina istais Attorney , lidz pat savai navei. Esmu agrak nodot so Hipoteku iestadi kur si nauda ir, [kas atrodas un atrodas seit Lome Republika Togo], par to bridinot, ka driz man bus palidzot mans klients ir nakamais-of-radinieku apgalvot un atnem naudu. Atbildot uz to, hipoteku iestade piekrita, bet man jautaja to darit loti atri, vai nopietni risket ar kontu saldetas un fondu konfisceto.

Taja pasa laika, es neesmu vajadzeja pateikt, jo tas ir sava veida personigo problemu, bet, lai jus zinat, cik nopietni un patiesi tas ir, un ari pateicoties jusu interesi un uzticesanos mes abi nepieciesams saja darijuma es esmu spiests, lai jus zinat . Mana sieva ir velu, vina nomira 2012. gada sakara ar sirdslekmi un tagad mans mazais dels ir nieru infekcijas un nepieciesama nieru transplantacija. Musu arsts minets mus uz Indiju, bet es nevaru atlauties, un tas ir iemesls, kapec man ir uzsakt so projektu, lai varetu mani piesaistit pietiekami daudz naudas par vina arstesanu. Man ir pavadijusi visu savu dzivi ietaupijumus, censoties dot vinam dzivibu, kamer transplantacijas ir darits Tapec, ludzu, es gribu, lai jus man so vardu par godu, ka jus neesat gatavojas, lai padaritu so manu pedeja ceriba pazudis ar apdraudot so darijumu.

Ludzu, jus varat sniegt man savu vardu goda sadiem punktiem turpmak izklastito.

(1) Jums nebus pievilt mani gaita sa darijuma laika.
(2) Mana dala naudas bus jusu drosi glabat lidz es nak par jusu valstij koplietosanai un papildu ieguldijumu.
(3), ka jus saglabat so darijumu loti konfidencialu pat no jusu labakais draugs drosibu abam pusem.
(4) Lai jus vienmer sazinaties ar mani, ja jus sanemsiet informaciju no Finansu institucijas, lai mes liks galvas kopa ka viena gimene, un sanemt so darijumu veiksmigi consummated.

Sis darijums bus tikai aptuveni 11 dienas vai mazak par naudu, kas japarskaita konta. Bet, tiklidz jusu pieteikums ir apstiprinats, tad tas prasis apmeram 4 dienas, un nauda bus jusu konta.

Attached ir manas personigas un gimenes bildes, prieksstatu par manu velu klientu un vina sieva attelu, mana velu klients ar savu biznesa partneri Foto ari manu atlauju licenci un manu pasi. Man ir pievienots visu so dokumentu so pastu jusu caurskatisana un ari izveidei uzticibu starp mums un man ir gaidijis jusu apmaina ka izveidi uzticesanas starp mums.

Tiklidz es sanemt savu pozitivu atbildi uz so konkreto pasta Es atri sagatavot un iesniegt pieteikuma vestuli Finansu institucija tuliteju ricibu no finansu kuga. Noklut atpakal uz mani caur so manu privato e-pasta adresi konfidencialu iemeslu del. Mans numurs +228 93 96 99 46

Man ir gaidijis jusu apmaina ka izveidi uzticesanas starp mums.
Dievs sveti jus un jusu gimenei.
Ar laba velejumiem,
Barrister Kelly Brown.