MALE SCAMMERS. com
   

Scam REPORTS ABOUT Male SCAMMERS

First name: Clarence Kelvin
Last name: Waya
Age: 58
Location: Selengor, Malaysia; Sunnyside, CA
Phone: 011-6012-203-8062
Email: countrymanwaya@yahoo.com
Report: This man, who told me that his adopted son had juvenile Parkinsons' disease, bilked me out of over $70,000.00. All of this was done for his son's medications and an expensive surgery. I now know that there is no son, and that this person doesn't really go by that name! I have promissory notes for the monies that I
First name: Philip
Last name: John
Age: 51
Location: London,England (really Nigeria).
Phone: 44-7035-919-839
Email: philip.john145@yahoo.com
On websites: Cherry Blossoms.com (now deleted)
Report: He told me he was from London,England and that he had work in Nigeria and that when he completed his contract he would come to Japan to see me.In a few days he called me hysterical and crying and said he was in Nigeria and had been robbed of everything,even his passport.He begged me to send him money so he could go to his work and finish it.I was a fool and sent him $15,000.00 USD.He then deleted his profile on Cherry Blossoms and his phone was disconnected.Now I'm in debt because I borrowed the money.
First name: david
Last name: mark
Age: 39
Location: california
Email: davidmark398@yahoo.com
Report: he invites me in tagged me site,we have a good conversation,sooner he told me he will send a package to name,i gave my full details,then the agency where he send the package,asking me money for the payments of tax and some expenses of the said box.i send them all in all 4,506 euros..
First name: Macdonald
Last name: Helton
Aka: Londres
Age: 43
Location: Manchester
Address:
Phone: +44-7513666561.
Email: macdonaldelton99@hotmail.co.uk
On websites: https://www.facebook.com/#!/macdonald.helton
Report: scammres Mac Donald Helton https://www.facebook.com/#!/macdonald.helton.5 https://www.facebook.com/#!/macdonald.helton.3 https://www.facebook.com/#!/macdonald.helton +44-8719158923. +44-7513666561. +44-7031899782 Skype mac.donald.helton e-mail- Macdonaldhelton99@hotmail.co.uk
First name: Nick
Last name: Owen
Age: 51
Location: London,UK
Address: 14 Clapham Common, South Side, London,UK SW4 &AA
Phone: 447024079806
Email: nickowen66@yahoo.com
On websites: match, facebook
Report: This guy contacted me on Match. He immediately wanted to go to IM. Said he was in construction and also dealt expensive artwork. Right away, by the second message he told me he loved me. Wanted me to call him as he couldn't call the US. When I did he was obviously not English. He claimed to be widowed, had a son in school in Australia, traveled a lot. We talked via IM many times a day but he was always vague about details. He came up with semi-believable explanations when I pressed for specifics(like his accent, I said he had a spanish accent, the next day he told me his grandmother was mexican). He sent me many photos of him, his late wife, his house..He wrote very well about feelings, and I mean well, but made too many silly grammer mistakes that clearly showed Englisg was not his first language.Then he said he had to go to Nigeria for business.
First name: Christian
Last name: Elbert
Age: 47
Location: colorado.US,Washington US Contonou Republic west Africa
Address: DuPort,06BP891 Contonou,Republic du Benin
Phone: 4695465142
Email: eternalove39@yahoo.com,same name on Microsoft Account
On websites: Mate1, Zoosk,Match.com ,Cupid
Report: has built a relationship with me for months but comes up with a different reason to borrow money, such as his internet was shut down, he is sick,he needs food,needs money to start new job, he needs a new phone, he needs medicine, needs to see a doctor, and every time I refuse he gets mad, but when i say I have money he gets back to me, I never ever send him money.
First name: Michael
Last name: Rodney
Age: 41
Location: Nigeria
Email: trueloveva@yahoo.com
On websites: datehookup.com
Report: This is a guy who identify him self as a US military man working in Nigeria. He has another profile in the same web site.
First name: Gary
Last name: Dewhurst
Age: 58
Location: Olympia, WA, USA
Address:
Phone: 360-342-4455
Email: dewmylmshamm@yahoo.com; lifenme@yahoo.com,nfbizz@yahoo.com
Report: Profiles in: LinkedIn. Facebook several profiles: 2 as Gary Dewhurst, Olympia, WA; Allen Walter, Fl; Allen Walter, NY; Allen Walter; PA. It seems the pictures utilized belong to Jon J Miller, from Beaufort S.C. a Realtor who also has profiles in Facebook, Trulia, United Country Hilton Head Realty.
First name: Chris
Last name: Smith
Age: 43
Location: New York, SpojenA© A?tA?ty americkA©
Email: chris_smith196@hotmail.com
Report: zoznA?menie cez Badoo internet, pA­sali sme si najskA?r tam cez strA?nku, po pA?r dA?och chcel pA­saA? sA?kromnejA?ie, napA­sala som mu mail adresu, kde ma nA?sledne kontaktoval. Poslal mi foto syna, seba a svojej prA?ce. A?ije v New Yorku, pred 6 rokmi priA?iel o manA?elku a deti, ostal mu iba 17r., syn v tej dobe A?tudoval druhA? rok v Ghane. Nasledne poA?iadal o skype, kde bude rA?chlejA?ia komunikA?cia, v tej dobe aj odcestoval z New Yorku pracovne na niekoA?ko mesiacov do Gazy. Nadalej sme si pA­sali na skype. NA?dhernA? muA?, krA?sny usmev, vypracovenA© a vyA?portovanA© telo no zaA?A?bila som sa. Samozrejme, A?e vyznal lA?sku aj on mne, a sA?uboval spoloA?nA? budA?cnosA?, stretneme sa hned ako sa vrA?ti z pracovnej cesty z Gazy a prA­du do Europy aj so synom aby sme sa lepA?ie spoznali. TakA© zaA?A?benA© spravy chodili pravidelne asi 3 A?i 4 tA?A?dne. Nastal prvA? problA©m, dostal sprA?vu A?e syn sa stratil v Ghane, A?tA?dium mali ukonA?enA© boli prA?zdniny. Asi po tA?A?dni dostal sprA?vu od lekA?rov, A?e syn v nemocnici leA?A­. Mal autonehodu, bol v kritickom stave, treba previesA? do lepA?ej nemocnici na operA?ciu, aj nafotenA? autonehoda aj nafotenA© telo v nemocnici. LekA?r poA?aduje zaplatiA? 750 eur cez Western Union. MA?m mu pomA?cA? a poslaA? peniaze hned zajtra lekA?rovi, treba zachrA?niA? nA?A?ho syna. V ten deA? na mA?a naliehal, stA?le pA­sal na skype, pomA?cA? treba, syn v zlom stave, umiera, telefonoval cez skype, nezdvihla som. NapA­sala som mu, A?e zhA?A?am peniaze a poA?lem. SpA?tal sa A?i poA?lem zajtra rA?no. Odpovedala som, A?e do zajtra nezoA?eniem toA?ko Eur. MusA­m zohnaA? potom poA?lem. PA­sala som mail, tomu lekA?rovi - dr.kennethbrown550@gmail.com. Oslovil ma ako manA?elku. ZvlA?A?tne ved sme neboli manA?elia, A?o som lekA?rovi aj vysvetlila. SpA?tala som sa na zdravotnA? stav dieA?aA?a, zhodou okolnostA­ USA obA?ana, akA© operA?cie sa budA? vykonA?vaA?, A?i je moA?nA© prepraviA? do inA©ho A?tA?tu, a ako sa konA? o autonehode. Odpoved priA?la strohA?, dakujem A?e ste kontaktovali, musA­te poslaA? peniaze Western Union, hned aby bol vA?A? syn preloA?enA? operA?cii do lepA?ej nemocnice. poprial mi eA?te krA?sny deA? a pozdravy mA?jmu manA?elovi. PA­sala som mail uA?iteA?ovi - quayeishmael@hotmail.com, ktorA? nahlA?sil stratu dieA?aA?a a ktorA? hA?adal syna pA?na Chrisa, samozrejme neodpA­sal. Na druhA? deA? sa priateA? informoval, A?i budA? peniaze poslanA©, napA­sala som mu nasledovnA© - kontaktujem veA?vyslanectvo USA v jeho mene, aby pomohli v preloA?enA­ jeho syna do lepA?ej nemocnice, nakoA?ko je A?tudent USA. / Nekontaktovala som nikoho, chcela som vedieA? reakciu pA?na Chrisa / Zabudni na nA?s aj na mA?jho syna, ked nechceA? pomA?cA? Ty sama osobne. Bud poA?li svoje peniaze, alebo zabudni na nA?s. O pA?r tA?A?dA?ov som napA­sala, A?e peniaze mA?m, akA© to bolo poteA?enie z jeho strany, ale uA? bol vlaA?nA? vzA?ah aA? po 10 dA?och aj vyslovil slovA­A?ko lA?ska a milujem Ta. Ked sa blA­A?il deA?, poprosila som pA?na Chrisa, vyplniA? A?daje, kontaktnA? adresa, telefonne A?A­slo, a A?A­slo poistenia, myslA­te, A?e vyplnil? NIE. Do dneA?nA©ho dA?a neviem adresu, telefon, proste niA?, ale viem adresu - kam treba poslaA? peniaze. Western Union, Accra Ghana, Micheal Aryeetey. DalA?ie meno k zoznamu. Zistila som si postup Western Union, vraj peniaze mA?A?u vybraA? aj bez preukazu, nepotrebujA? dokonca ani tie bezpeA?nostnA© veci. Peniaze som neposlala a vyA?kA?vala. O dva dni mi priA?la sprA?va, A?i sA? peniaze poslanA© akA© je to A?A­slo a otA?zka a odpoved, aby mohli v Ghane vybraA? peniaze. Odpovedala som peniaze sA? poslanA©, ale tieto odpovede, mA?A?em poskytnA?A? len prA­jemcovi, nie tretej osobe Chris. Ten komu boli urA?enA© ma nekontaktoval.Viete, A?o z toho vA?etkA©ho bolo zaujA­mavA©, A?e lekA?r aj pA?n Chris, pokojne vyA?kA?vali svoje peniaze, A?as utekal dieA?a zranenA© leA?A­ v nemocnici a vA?bec A­ch netrA?pilo, A?e v auguste 28, bolo treba urA?chlene operovaA? a koncom septembra nemali eA?te moje peniaze. EA?te A­ch oA?akA?vali zaA?iatkom oktobra. V tejto dobe pA?n Chris je aktA­vny zoznamovacA­ch strA?nkach, dokonca aj na skype, funguje aj mail. RozmA?A?A?am bol to podvod, A?i nie? MA?m uA? zlA© skA?senosti, z minulosti- priA?la som o kopu peA?azA­ tieA? prA­A?aA?livA? muA? a jeden podvodnA­k ma okradol. Som pozornejA?ia a myslA­m si, A?e zlA© skA?senosti ma skA?r pouA?ili.TentokrA?t sa krA?sny prA­A?aA?livA? sexi muA? k mojA­m peniazom nedostal. Aj ked podA?a jeho slov ma miloval, preto akA? som a nie pre peniaze...keby to tak bolo pA­sal by si so mnou nadalej a miloval ma. A?iaA? uA? sa nedozviem, preA?o? Pre vA?etky A?eny, prosA­m budte obozretnA©, dA?verujte ale preverujte, zaA?A?bte sa ale myslite rozumom, nikdy nerobte nieA?o hned, vychladte si hlavu a potom premA?A?A?ajte. Verte sama sebe, svojmu srdcu a rozumu. Ja som sa pouA?ila, bolA­ to sklamanie, ale bolA­ to menej ako pripraviA? moje deti o peniaze. Viete, aA? teraz po tA?A?dni, som si zaA?ala A?A­taA? viac na internete o podvodnA­koch, dokonca som naA?la A?lA?nky o Ghane a A?tudentoch USA zaujA­mavA© A?A­tanie a rA?zne inA© detaili ktorA© som nevedela a teraz uA? viem. Internet je dobrA? vec, len A?koda A?e ho pouA?A­vame aA? vtedy ked je najhorA?ie. MoA?no je zopA?r A?ien, ktorA© sa stretli s pA?nom Chrisom, moA?no mali podobnA© skA?senosti, verA­m A?e kaA?dA? z VA?s bude opatrnejA?ia.
First name: Charles
Last name: Presten
Age: 53
Location: United Kingdom (city is close to London but I don't remember)
Email: charlspresten1@gmail.com
Report: He needs money (1000 euroes)via Western Union for surgery of his hard injured son. He is British, educated in Canada, have cars-busyness in Ghana. On the pictures he send to me I could see a good looking young (younger then 50)white man. His elder son and his wife according to his story died in the car accident. Money must be send on the name of Evans Ampong, doctor from Ghana, address: PoBox TA 1669 Achimota-Taifa, Accra-Ghana 00233. I have send him my nice pictures also and am afraid that he can use them for his profit... I mean using my pictures with another name... Who knows, he can operate also from female photo...
First name: charley
Last name: Marinos
Age: 54
Location: san francisco, ca and says hes from UK and has been in florida for 15 years and now lives in san francisco. ca
Phone: 415-251-1506
Email: charley marinos@yahoo.com
On websites: ok cupid and single sights
Report: scamming women for money
First name: david
Last name: mark
Age: 39
Location: california
Email: davimark398@yahoo.com
Report: this man i meet in tagged me site, his the one invite me i accept his invitation..we became friends,then after a month he send a message,his asking my full details,i give it,he told me he will send a package,thru united delivery services,but the agency ask a payments for the tax and other bills,i send money for that,i lost 4,506 euros for this,,now am suffering thinking why do it happen to me..
First name: Samuel
Last name: Carlos
Aka: Sammy
Age: 60's
Location: Chicago, IL
Address: 2733 N. Lawndale Ave
Phone: 312-473-3558 & 708-762-0353
Email: sammy1of2@yahoo.com and hotmail.com
On websites: Plenty of fish
Report: He is good. He kept me on line for 3 months until he tryed to get money from me. He said he was under a contract and couldn't travel without his bosses ok. He writes beautiful Love letters. I fell head over heels in Love with him. Be Careful!!! My heart is breaking right now.
First name: Christopher Michael
Last name: Kelly
Aka: CK or Chris
Age: 30
Location: Glasgow, Scotland
Address: 162 Netherton Road, Westwood, East Kilbride, South Lanarkshire, United Kingdom, G75 9LB
Phone: 0044355 522883 or 00447933167306
Email: chrismkelly@hotmail.com
On websites: msn, icq, facebook
Report: This Chris Kelly guy from Glasgow, he will lead you on. After sometime of chat (It will even take couple of years) He will say he is ready to meet you because he likes you a lot and have fallen for you. So, will talk about a possible future with you. He will also tell you that he wants to have children and a life with you. He will call you, email you sweet nothings, send you gifts on occasion and etc.. He will book a ticket and send you details of his flight through email and flake out. Then he disappears on you then come back and messes it up all over again. He is passive aggressive. He will tell you that he is manic-depressive. I think he is a psycho! Beware of this Scottish man!
First name: Aaron
Last name: Vandazer
Age: 52 born 22.8.1960
Location: USA Arizona
Address: Plummer
Phone: 0015203032725 and 0014804099379
Email: vandazeraaron@gmail.com and skype aaron.vandazer
On websites: was on hi5 dating web
Report: wonted Money 3000 for flight to NZ last txt message... I am done with my day here going to take my dinner now.though I have little Problem and I wont you to give helping handplease. you know what I was going through as my unclewant to take what belong to me. Please my love I need 3000 from you so I can leave to New Zealand by tomorrow. Please. will call you when I get to hotel room. I love you my wife. ph no +60149281986 receifed 11:13:30 16-10-2012
First name: allen
Last name: redstone
Age: 50
Location: kerteh,trengganu
Email: redstoneallen@yahoo.com
Report: He introduced himself as a contract engineer with Petronas Carigali attached to Kerteh Trengganu. He claimed that he had been staying in Malaysia for almost 5 months and in a midst of getting a transfer to Kuala Lumpur. Recently he sent me a cheque amounting to RM30,000.00 through a courier service airglobal-sflogistics . The courier service had been claiming money to clear off the cheque but the cheque never materialized.
First name: Morris
Last name: Gray
Age: 50
Location: Benin (UK)
Phone: 0022998350078
Email: mgray10181@yahoo.com
On websites: hi5 dating
Report: Hello hun how are you doing my love. i wish you happy birthday in advance and all i want is to see you happy.my friend is going to end me money and he said he will be needing the information on how and where he will send the money to and even i want you to take out of it.when he is ready to do it i will tell after he does it. i cant use my account because i am not at the AUSTRALIA NOW and i need cash. SO WHEN YOU GET THE MONEY I WILL LET YOU KNOW WHAT DO WITH IT MY LOVE.i care so much and allen misses you too.just give me all the information to your acount and the bank name ok call me so that we can talk more I have got the impression that this person uses other peoples profile ?!?!
First name: Jace
Last name: Brown
Age: 52
Location: Florida or Ganah
Email: bjace66@yahoo.com
On websites: match.com
Report: tried the cell phone scam with me
First name: brian
Last name: keith
Age: 57
Location: mesa, az...California..ghana
Phone: 949-391-2637(cell) 714-975-6876(home) 233-262-94287 ghana
Email: briankeith738@yahoo.com
On websites: datehook.com (ffx1) screennmame
Report: Thomas appiah P.o. box 959 Kaneshie accra 00233- ghana This is where he wanted me to send money Never sent money...thought I was talking to him in Calif. Maybe I was... told me he was going to Ghana for gold to buy for his jewelry business...then once there called me from the 233-262-94287. Said he bought gold, but took couple weeks to cash large amount of money... but needed food money..just $100...professed loving me ..talked for one month..never got any long distance charges..so I guess he paid... haven't spoke in couple days,says he is Christian, suddenly I am wicked person,cause I won't send him money ....I m sure he is scammer...is there anyway I can check for sure, probably to you guys its a no brainer, somewhere deep in side I don't want it to be true , will never send money
First name: James
Last name: Williams
Age: 57
Location: Markham, Ontario
Email: aminneedoftruelove@yahoo.com
On websites: Zoosk
Report: Claims to be widow with 2 kids from Markham, Ont. Email is traced to Pretoria, South Africa and when confronted says he is an electrical engineer on a housing contract there. When I checked him out he is very well known in the scammer circle which he has used for many years.
First name: Bob Harris
Last name: Pruneda
Aka: Sgt. Bob Harris
Age: 46
Location: Miami, Florida
Email: sgt.bobharris@yahoo.com
Report: this Nigerian is claiming to be this person. Has contacted me via satellite phone scam and asking for money since I was able to communicate with him, i was being charged for the call.
First name: Kenneth
Last name: Tom
Aka: Kenneth Tom, Kenneth Thomas
Age: 42
Location: Niger(Nigeria, Kenya) West Africa
Email: kennethtom51@yahoo.com, kenneth16@aol.com
On websites: myspace
Report: he had sent some emails saying he wanted to talk and get to know me better then about month went by and he said he was coming up on an unofficial leave from the military from Kolamp Base. And that's when he asked me for $850 for his documentation and release of leave paperwork. I figured it out was a scam when he broke it off when I told him I wasn't sending the money. Plus, I put a reading track notifier on his email address and it was answered not only in Lagos, Nigeria but also in Ontario, Canada and Denver, Colorado. Repeatedly on the multiple emails sent to him.
First name: Prince Bright
Last name: Appiah
Age: 46
Location: Accra-Ghana
Email: princeappiah53@yahoo
Report: Rada bi se prepriA?ala,da je ta oseba resniA?na
First name: ALBERT
Last name: LAWSON
Age: 42
Location: UNITED KINGDOM AND MALAYSIA
Email: albertlawson@yahoo,com,uk
On websites: unknownFACEBOOK
Report: HE SENDS MESSAGES SAYING HE IS RICH,HE WORKS IN LONDON WITH JEWELS,HE IS A WIDOWER WITH FIVE YEARS OLD DAUGHTER CALLED JANE AND THAT HE WILL VISIT YOU AND INVEST IN YOUR COUNTRY,THEN HE TRAVELS TO MALAYSIA TO SEND SHIPS TO YOUR COUNTRY AND HIS CREDIT CARD HAS A TROUBLE AND HE ASKS 5000 THOUSAND DOLLARS TO TAKE SHIPS IN ORDER TO SEND TO YOUR COUNTRY.HE WANTS YOU TO SEND THE MONEY TO WESTERN UNION IN KUALA LUMPUR.HIS ENGLISH IS NOT GOOD,LOTS OF ERRORS AND HE LIES BUT HE FORGOT AND CHANGE THE STORIES,HE IS VERY DEMANDING,IS IN QUE PASA,SKYPE AND FACEBOOK,HE SAYS HIS PARENTS WERE FROM BARCELONA,IN QUE PASA HE SAYS HE IS FROM MALAYSIA,IN FACEBOOK HE SAYS HE LIVES IN LONDON,HE IS RICH BUT HE HAS A THREE YEARS OLD CAR,HE SAYS HE OWNS A JEWELERY WITH TWO EMPLOYEE BUT THE REAL SHOP HAS FIFTEEN.HE GAVE TWO MOBILE PHONES,FROM LONDON WITH 44 AND FROM MALAYSIA WITH 6 BUT I HAVE ERASED THEM.
First name: George
Last name: Meyers
Age: 60
Location: Nigeria
Address: 2901 N 54th Street, Tampa, FL 33619
Phone: +447024088333 UK
Email: gmeyers1953@yahoo.com
On websites: match.com/yahoo messenger
Report: This guy is a Romantic Scammer. He is listed on this website of luring women for money
First name: Miho
Last name: Domacin
Age: 56
Location: UK
Email: miho.domacin57@yahoo.co.uk
On websites: Facebook
Report: He asked me on facebook to be friends and I agree. He started to write me letters and when he quoted the same frazes that Derry Olan quoted me I realizes that he is a scammer, I contacted all the ladies on his profile and told them he is a scammer. I confronted him and he had a few bad things to say, I will send that aswell.
First name: Derry
Last name: Olan
Age: 61?????
Location: Uk - Manchester
Address:
Phone: 00447523185638 and 00447031814583
Email: oderry@y7mail.com
On websites: Facebook
Report: He wrote me romantic letters and when he thought that he could give me the blow, he asked me to receive a package for him, and people will call me to make sure that it is the right address. The person who phoned me was from the comp. Affin Fast Services International, Ross Dyke, tel no. +60103629213 and I should pay the money in for Jonas Favor, 5B, 1st floor, Jalan 5/12 Petaling Jaya, code 51200, Kuala Lumpur, Malaysia. I did not pay, and then dissapear, but is still on facebook.
First name: Paulo
Last name: Coelho
Age: 61
Location: Point Vivian, NY, UK, Brazil
Phone:
Email: paulo_coelho1@yahoo.com
On websites: Facebook, Tweeter
Report: Paulo Coelho (author), UK, smooth talker, asked me if I would accept one of his clients checks for him here in the USA. So I did... Deposited the $1800. check and sent Paulo the money. About 10 days went by and the check was returned to my bank as fraudulent. I was penalized $500. I notified Paulo. He brushed it off as nothing, signed out on me (paulo_coelho1@yahoo.com), and that was a good 3 months ago. Watch your dealings with him... He is a SCAMMER.
First name: Phil
Last name: W
Age: 46
Location: Mundelein, IL
Address:
Phone: +2348077475647
Email: http://www.tagged.com/messages_center.html?uid=6725584050
On websites: tagged.com
Report: said he is in UK will be coming home in three weeks; three weeks pass sends a message asking that I let his company put money into my checking account so that i can send him some money for him to be able to come home. I have no checking account so then he ask for my credit card #.
First name: MARK
Last name: TONY
Age: 50
Location: Location Nigeria
Phone: +2347087775701
Email: marktony221@gmail.com
On websites: FACEBOOK /BADOO/YAHOO/GMAIL/MSN
Report: marktony221@gmail.com: Oh okay,baby how much do you pay for those ticket? 19:21 ik: A± dA±d pey to new york 425 euros and 48 dolars to syracuse but A±t was a cheep tA±ked at that tA±me A± dA±d pey for A±t 3 months befor A± left belgA±um 19:22 marktony221@gmail.com: Okay,baby do you know what am thinking.. ik: no marktony221@gmail.com: I'm thinking that when i get back to the state i will send you the money so you can use it for your flight money or what do you think.. ik: we wA±ll see you fA±rst get back 19:23 marktony221@gmail.com: Okay,So baby when are you going to get your payment? ik: the end off the month at 28 ore 30 19:26 marktony221@gmail.com: Okay,baby do you know what as soon as you get your payment can you send me 200 euro i want to use it course when i to the bank today and they told me that i can't make use of my credit card due to the banking system so i want you to help me with 200 euro i will pay you back,if you send me the 200 euro i will make it 400 euro for you ok..marktony221@gmail.com: I know baby i just want you to try and understand what am talking about i know you need a new pc i just want you to try and send me the 200 i will pay you back,i just can't make use of my card that why am asking you for help.. 19:31 ik: yes A± understand but A± dont know you and you dont know me A± asked you last tA±me wy that you juse 2 names mark tony and mA±cheall brent but you dA±dnt awnser me27 van 52 Chat met Mark Tony Mark Tony 18:22 ik: A± m onlA±ne at gmaA±l 18:32 well A± dont get A±t A± m onlA±ne but you don... 18-sep. Mark Tony marktony221@gmail.com 18-sep. aan mij 18:56 ik: ok at last you show onlA±ne A± m good ty and u 18:57 A± get a bA±t stressed of thA±s onlA±ne chat marktony221@gmail.com: Baby i really missed talking to you and how is everything going on there with you and how was your night.. 18:58 ik: my nA±te was not so good A± dA±d hurt my back last day so A± dA±d relax for 2 days A±ts better now A± mA±ssed talkA±ng to 18:59 A± dA±d open chat a lot last days but you always shows oflA±ne 19:00 marktony221@gmail.com: Oh am so sorry baby,i have been so worried about you here and i really want to be there with you so i can make you feel happy again..Baby am so sorry my internet it really messing me up that why i do show offline and i was online last night and you did not show up.. 19:01 ik: yes A± was sleepA±ng last nA±te my back dA±d hurt a lot marktony221@gmail.com: Okay and hope you have getting better now? ik: and thA±s pc A±s not mA±ne so A± dont know thA±ll when A± can juse A±t A± hope for a bA±t longer yes A± m ty 19:03 thA±s 1 A±s from my neybor hes jungest son and A±s really verry old A± even cant open 2 programs at the same tA±me so A±ts stressed to have not my on pc marktony221@gmail.com: Oh okay,baby when are you going to give him the pc back? 19:04 ik: well he do ask evry day hes son want A±t back and A± can understand that A± asked tA±ll wensday we wA±ll see 19:05 marktony221@gmail.com: Oh okay so baby what are we going to do when you give him back the pc? Okay..that will be better baby ik: A± dont know baby A± cant buy a new 1 now A±ts to muchs for now 19:06 marktony221@gmail.com: Okay,baby how much do you have with you for now? ik: notA±ng A± dA±d send my last monney to you whA±t western unA±on 19:07 marktony221@gmail.com: Okay,baby hope you are still going to have your payment in month ending.. ik: yes A± always have need to pey bA±lls to 19:08 so A± dont tA±nk A± gone have enough to buy a new 1 marktony221@gmail.com: Okay,baby how much are your bills and how much are they going to pay you? 19:09 ik: A± m really pA±ssed A± dA±d have my lap for 5 years and A±t was a good 1 now A± have notA±ng the pay me 750a‚¬ 19:10 A± pey 375a‚¬ for rent and A± have to pey A±nternet and gas electrA±k and food so not muchs left marktony221@gmail.com: Baby do you mean 375 is for all the bills? 19:11 ik: no just for rent marktony221@gmail.com: Okay,so how much will it have left? ik: A± pey 50 for A±nternet and 50 for gas and electrA±k 19:12 marktony221@gmail.com: Okay so how much will you have left? ik: A±f A± need to buy food for 1 monht there A±s not muchs left 19:13 A± have my phone to that A± got to relode and some small bA±lls marktony221@gmail.com: Okay..how much is the money for the food baby? 19:14 ik: about 200 for 1 month A±ts not cheep here A±n euros 19:16 marktony221@gmail.com: Okay,baby so when you buy the food you will have 100 left right.. ik: yes 19:17 marktony221@gmail.com: Okay..well baby i know when i get back to the state everything will be fine and ok,So baby how do you want to get the money you want to use for your flight to USA.. 19:19 ik: A± dA±d safe befor money for my flA±ght when A± was whA±t that other guy so A±ts no pr A± can do A±t agaA±n A±t just take tA±me thats all 19:20 A± dA±d pey for 2 tA±keds for notA±ng marktony221@gmail.com: Oh okay,baby how much do you pay for those ticket? 19:21 ik: A± dA±d pey to new york 425 euros and 48 dolars to syracuse but A±t was a cheep tA±ked at that tA±me A± dA±d pey for A±t 3 months befor A± left belgA±um 19:22 marktony221@gmail.com: Okay,baby do you know what am thinking.. ik: no marktony221@gmail.com: I'm thinking that when i get back to the state i will send you the money so you can use it for your flight money or what do you think.. ik: we wA±ll see you fA±rst get back 19:23 marktony221@gmail.com: Okay,So baby when are you going to get your payment? ik: the end off the month at 28 ore 30 19:26 marktony221@gmail.com: Okay,baby do you know what as soon as you get your payment can you send me 200 euro i want to use it course when i to the bank today and they told me that i can't make use of my credit card due to the banking system so i want you to help me with 200 euro i will pay you back,if you send me the 200 euro i will make it 400 euro for you ok.. 19:28 ik: A± cant send you monney A± dA±d send my last monney thA±s month to you and now A± have notA±ng left A± wA±ll safe my on monney to get a new pc 19:29 marktony221@gmail.com: I know baby i just want you to try and understand what am talking about i know you need a new pc i just want you to try and send me the 200 i will pay you back,i just can't make use of my card that why am asking you for help.. 19:31 ik: yes A± understand but A± dont know you and you dont know me A± asked you last tA±me wy that you juse 2 names mark tony and mA±cheall brent but you dA±dnt awnser me 19:33 marktony221@gmail.com: Oh baby i told you that Michael Brent is the hotel manager name and you know i don't know anywhere here that why i give you his account so you can send the money through his name.. ik: A±f you are a bA±ssnes man you always can juse your card A± dont get A±t 19:36 marktony221@gmail.com: Yes i understand you sweety, I want you to know that my card is a Voucher Card and it doesn't work here due to the banking system here. That's why i'm asking you for help and I want to promise you that as soon i'm done here, I'll pay you back and i don't like asking people money but it's only what happened here, That's why i'm asking you, You're my only one i have and i know that you can do it for me sweety 19:39 ik: well A± dA±d never see you A±n lA±fe A± just med you on badoo A± was scruwed up 1 tA±me and now A± m more carefful and A± m not gone let that happed agaA±n A± have beA±ng tru a lot hurtA±ng and lA±es 19:40 but A± not gone send monney agaA±n A± m sorry A± guess you have famA±ly A±n the states wy you dont ask them 19:44 marktony221@gmail.com: Oh yea, I understand you, I know that you have been srcewed up before and I made the promise to you that i would never hurt you and I'll never do anything that would make you stop loving me, I want you to understand that i don't like asking money for the one u love and right now they is no options, We heard to work things out here and I want to promise you, that i would always make you happy and i wish i heard any family in the state, I wouldn't being asking you for help, Mona, I want to ask you for somethings and I want you to know that you are the best thing that has never happened to me.. 19:47 Mona, I want you to understand, God knows the best, Together we're perfect and God knows reason why we both met eachother on Badoo and I want you to know that as soon i'm back to the state, I would be with you forever and I would always make you happy and Anytime, You make me feel so good. You are the best woman of mylife.. I love you Mona.. 19:50 ik: A± m gone tell you sometA±ng the fA±rst day we met onlA±ne we dA±d talk a bA±t then after my pc craced you sed how muchs monney you have A± wA±ll send you A± dA±dnt ask you for monney then you sed send me wat you got for a present A± dA±d then A± dA±dnt hear you for a fu but the only tA±me that we talk onlA±ne you always aks how muchs A± have ore A±f A± can send fA±rst A± m sorry but you need to understand that A± cant trust evry 1 onlA±ne 19:54 marktony221@gmail.com: Yes i do understand you Mona, I'm just new on online dating scence, All i'm trying to know how much you get, It's because, I want you to have your own shop and do things on your own, Its so sad hearing this from you, That means you don't trust me too right, And i do trust you so much and I can't wait to be with you and I want you to know that as i am asking you funds, It look like embrassement to me, You make me feel so bad.. 19:55 ik: A± tA±nk A±ts normall A±ts not that A± dont wane trust you but A± never med you A±n lA±fe ore on cam so A± dont even know who A± m talkA±ng to you need to understand that 19:56 A±t happens a lot onlA±ne that you are talkA±ng to someone you tA±nk to now and then A±ts not the person 19:58 but A±f you really love then you wA±ll even A±f A± dont send monney A± guess 20:02 see A± guess A± dA±d get the awnser when you went oflA±ne so A± hope you wA±ll fA±nd someone ho wA±ll send you the monney but A±ts not gone be me