MALE SCAMMERS. com

Scam REPORTS ABOUT Male SCAMMERS

First name: Christian
Last name: Elbert
Age: 47
Location: colorado.US,Washington US Contonou Republic west Africa
Address: DuPort,06BP891 Contonou,Republic du Benin
Phone: 4695465142
Email: eternalove39@yahoo.com,same name on Microsoft Account
On websites: Mate1, Zoosk,Match.com ,Cupid
Report: has built a relationship with me for months but comes up with a different reason to borrow money, such as his internet was shut down, he is sick,he needs food,needs money to start new job, he needs a new phone, he needs medicine, needs to see a doctor, and every time I refuse he gets mad, but when i say I have money he gets back to me, I never ever send him money.
First name: Gary
Last name: Dewhurst
Age: 58
Location: Olympia, WA, USA
Address:
Phone: 360-342-4455
Email: dewmylmshamm@yahoo.com; lifenme@yahoo.com,nfbizz@yahoo.com
Report: Profiles in: LinkedIn. Facebook several profiles: 2 as Gary Dewhurst, Olympia, WA; Allen Walter, Fl; Allen Walter, NY; Allen Walter; PA. It seems the pictures utilized belong to Jon J Miller, from Beaufort S.C. a Realtor who also has profiles in Facebook, Trulia, United Country Hilton Head Realty.
First name: Chris
Last name: Smith
Age: 43
Location: New York, SpojenA© A?tA?ty americkA©
Email: chris_smith196@hotmail.com
Report: zoznA?menie cez Badoo internet, pA­sali sme si najskA?r tam cez strA?nku, po pA?r dA?och chcel pA­saA? sA?kromnejA?ie, napA­sala som mu mail adresu, kde ma nA?sledne kontaktoval. Poslal mi foto syna, seba a svojej prA?ce. A?ije v New Yorku, pred 6 rokmi priA?iel o manA?elku a deti, ostal mu iba 17r., syn v tej dobe A?tudoval druhA? rok v Ghane. Nasledne poA?iadal o skype, kde bude rA?chlejA?ia komunikA?cia, v tej dobe aj odcestoval z New Yorku pracovne na niekoA?ko mesiacov do Gazy. Nadalej sme si pA­sali na skype. NA?dhernA? muA?, krA?sny usmev, vypracovenA© a vyA?portovanA© telo no zaA?A?bila som sa. Samozrejme, A?e vyznal lA?sku aj on mne, a sA?uboval spoloA?nA? budA?cnosA?, stretneme sa hned ako sa vrA?ti z pracovnej cesty z Gazy a prA­du do Europy aj so synom aby sme sa lepA?ie spoznali. TakA© zaA?A?benA© spravy chodili pravidelne asi 3 A?i 4 tA?A?dne. Nastal prvA? problA©m, dostal sprA?vu A?e syn sa stratil v Ghane, A?tA?dium mali ukonA?enA© boli prA?zdniny. Asi po tA?A?dni dostal sprA?vu od lekA?rov, A?e syn v nemocnici leA?A­. Mal autonehodu, bol v kritickom stave, treba previesA? do lepA?ej nemocnici na operA?ciu, aj nafotenA? autonehoda aj nafotenA© telo v nemocnici. LekA?r poA?aduje zaplatiA? 750 eur cez Western Union. MA?m mu pomA?cA? a poslaA? peniaze hned zajtra lekA?rovi, treba zachrA?niA? nA?A?ho syna. V ten deA? na mA?a naliehal, stA?le pA­sal na skype, pomA?cA? treba, syn v zlom stave, umiera, telefonoval cez skype, nezdvihla som. NapA­sala som mu, A?e zhA?A?am peniaze a poA?lem. SpA?tal sa A?i poA?lem zajtra rA?no. Odpovedala som, A?e do zajtra nezoA?eniem toA?ko Eur. MusA­m zohnaA? potom poA?lem. PA­sala som mail, tomu lekA?rovi - dr.kennethbrown550@gmail.com. Oslovil ma ako manA?elku. ZvlA?A?tne ved sme neboli manA?elia, A?o som lekA?rovi aj vysvetlila. SpA?tala som sa na zdravotnA? stav dieA?aA?a, zhodou okolnostA­ USA obA?ana, akA© operA?cie sa budA? vykonA?vaA?, A?i je moA?nA© prepraviA? do inA©ho A?tA?tu, a ako sa konA? o autonehode. Odpoved priA?la strohA?, dakujem A?e ste kontaktovali, musA­te poslaA? peniaze Western Union, hned aby bol vA?A? syn preloA?enA? operA?cii do lepA?ej nemocnice. poprial mi eA?te krA?sny deA? a pozdravy mA?jmu manA?elovi. PA­sala som mail uA?iteA?ovi - quayeishmael@hotmail.com, ktorA? nahlA?sil stratu dieA?aA?a a ktorA? hA?adal syna pA?na Chrisa, samozrejme neodpA­sal. Na druhA? deA? sa priateA? informoval, A?i budA? peniaze poslanA©, napA­sala som mu nasledovnA© - kontaktujem veA?vyslanectvo USA v jeho mene, aby pomohli v preloA?enA­ jeho syna do lepA?ej nemocnice, nakoA?ko je A?tudent USA. / Nekontaktovala som nikoho, chcela som vedieA? reakciu pA?na Chrisa / Zabudni na nA?s aj na mA?jho syna, ked nechceA? pomA?cA? Ty sama osobne. Bud poA?li svoje peniaze, alebo zabudni na nA?s. O pA?r tA?A?dA?ov som napA­sala, A?e peniaze mA?m, akA© to bolo poteA?enie z jeho strany, ale uA? bol vlaA?nA? vzA?ah aA? po 10 dA?och aj vyslovil slovA­A?ko lA?ska a milujem Ta. Ked sa blA­A?il deA?, poprosila som pA?na Chrisa, vyplniA? A?daje, kontaktnA? adresa, telefonne A?A­slo, a A?A­slo poistenia, myslA­te, A?e vyplnil? NIE. Do dneA?nA©ho dA?a neviem adresu, telefon, proste niA?, ale viem adresu - kam treba poslaA? peniaze. Western Union, Accra Ghana, Micheal Aryeetey. DalA?ie meno k zoznamu. Zistila som si postup Western Union, vraj peniaze mA?A?u vybraA? aj bez preukazu, nepotrebujA? dokonca ani tie bezpeA?nostnA© veci. Peniaze som neposlala a vyA?kA?vala. O dva dni mi priA?la sprA?va, A?i sA? peniaze poslanA© akA© je to A?A­slo a otA?zka a odpoved, aby mohli v Ghane vybraA? peniaze. Odpovedala som peniaze sA? poslanA©, ale tieto odpovede, mA?A?em poskytnA?A? len prA­jemcovi, nie tretej osobe Chris. Ten komu boli urA?enA© ma nekontaktoval.Viete, A?o z toho vA?etkA©ho bolo zaujA­mavA©, A?e lekA?r aj pA?n Chris, pokojne vyA?kA?vali svoje peniaze, A?as utekal dieA?a zranenA© leA?A­ v nemocnici a vA?bec A­ch netrA?pilo, A?e v auguste 28, bolo treba urA?chlene operovaA? a koncom septembra nemali eA?te moje peniaze. EA?te A­ch oA?akA?vali zaA?iatkom oktobra. V tejto dobe pA?n Chris je aktA­vny zoznamovacA­ch strA?nkach, dokonca aj na skype, funguje aj mail. RozmA?A?A?am bol to podvod, A?i nie? MA?m uA? zlA© skA?senosti, z minulosti- priA?la som o kopu peA?azA­ tieA? prA­A?aA?livA? muA? a jeden podvodnA­k ma okradol. Som pozornejA?ia a myslA­m si, A?e zlA© skA?senosti ma skA?r pouA?ili.TentokrA?t sa krA?sny prA­A?aA?livA? sexi muA? k mojA­m peniazom nedostal. Aj ked podA?a jeho slov ma miloval, preto akA? som a nie pre peniaze...keby to tak bolo pA­sal by si so mnou nadalej a miloval ma. A?iaA? uA? sa nedozviem, preA?o? Pre vA?etky A?eny, prosA­m budte obozretnA©, dA?verujte ale preverujte, zaA?A?bte sa ale myslite rozumom, nikdy nerobte nieA?o hned, vychladte si hlavu a potom premA?A?A?ajte. Verte sama sebe, svojmu srdcu a rozumu. Ja som sa pouA?ila, bolA­ to sklamanie, ale bolA­ to menej ako pripraviA? moje deti o peniaze. Viete, aA? teraz po tA?A?dni, som si zaA?ala A?A­taA? viac na internete o podvodnA­koch, dokonca som naA?la A?lA?nky o Ghane a A?tudentoch USA zaujA­mavA© A?A­tanie a rA?zne inA© detaili ktorA© som nevedela a teraz uA? viem. Internet je dobrA? vec, len A?koda A?e ho pouA?A­vame aA? vtedy ked je najhorA?ie. MoA?no je zopA?r A?ien, ktorA© sa stretli s pA?nom Chrisom, moA?no mali podobnA© skA?senosti, verA­m A?e kaA?dA? z VA?s bude opatrnejA?ia.
First name: charley
Last name: Marinos
Age: 54
Location: san francisco, ca and says hes from UK and has been in florida for 15 years and now lives in san francisco. ca
Phone: 415-251-1506
Email: charley marinos@yahoo.com
On websites: ok cupid and single sights
Report: scamming women for money
First name: david
Last name: mark
Age: 39
Location: california
Email: davimark398@yahoo.com
Report: this man i meet in tagged me site, his the one invite me i accept his invitation..we became friends,then after a month he send a message,his asking my full details,i give it,he told me he will send a package,thru united delivery services,but the agency ask a payments for the tax and other bills,i send money for that,i lost 4,506 euros for this,,now am suffering thinking why do it happen to me..
First name: Samuel
Last name: Carlos
Aka: Sammy
Age: 60's
Location: Chicago, IL
Address: 2733 N. Lawndale Ave
Phone: 312-473-3558 & 708-762-0353
Email: sammy1of2@yahoo.com and hotmail.com
On websites: Plenty of fish
Report: He is good. He kept me on line for 3 months until he tryed to get money from me. He said he was under a contract and couldn't travel without his bosses ok. He writes beautiful Love letters. I fell head over heels in Love with him. Be Careful!!! My heart is breaking right now.
First name: Christopher Michael
Last name: Kelly
Aka: CK or Chris
Age: 30
Location: Glasgow, Scotland
Address: 162 Netherton Road, Westwood, East Kilbride, South Lanarkshire, United Kingdom, G75 9LB
Phone: 0044355 522883 or 00447933167306
Email: chrismkelly@hotmail.com
On websites: msn, icq, facebook
Report: This Chris Kelly guy from Glasgow, he will lead you on. After sometime of chat (It will even take couple of years) He will say he is ready to meet you because he likes you a lot and have fallen for you. So, will talk about a possible future with you. He will also tell you that he wants to have children and a life with you. He will call you, email you sweet nothings, send you gifts on occasion and etc.. He will book a ticket and send you details of his flight through email and flake out. Then he disappears on you then come back and messes it up all over again. He is passive aggressive. He will tell you that he is manic-depressive. I think he is a psycho! Beware of this Scottish man!
First name: Aaron
Last name: Vandazer
Age: 52 born 22.8.1960
Location: USA Arizona
Address: Plummer
Phone: 0015203032725 and 0014804099379
Email: vandazeraaron@gmail.com and skype aaron.vandazer
On websites: was on hi5 dating web
Report: wonted Money 3000 for flight to NZ last txt message... I am done with my day here going to take my dinner now.though I have little Problem and I wont you to give helping handplease. you know what I was going through as my unclewant to take what belong to me. Please my love I need 3000 from you so I can leave to New Zealand by tomorrow. Please. will call you when I get to hotel room. I love you my wife. ph no +60149281986 receifed 11:13:30 16-10-2012
First name: allen
Last name: redstone
Age: 50
Location: kerteh,trengganu
Email: redstoneallen@yahoo.com
Report: He introduced himself as a contract engineer with Petronas Carigali attached to Kerteh Trengganu. He claimed that he had been staying in Malaysia for almost 5 months and in a midst of getting a transfer to Kuala Lumpur. Recently he sent me a cheque amounting to RM30,000.00 through a courier service airglobal-sflogistics . The courier service had been claiming money to clear off the cheque but the cheque never materialized.
First name: Morris
Last name: Gray
Age: 50
Location: Benin (UK)
Phone: 0022998350078
Email: mgray10181@yahoo.com
On websites: hi5 dating
Report: Hello hun how are you doing my love. i wish you happy birthday in advance and all i want is to see you happy.my friend is going to end me money and he said he will be needing the information on how and where he will send the money to and even i want you to take out of it.when he is ready to do it i will tell after he does it. i cant use my account because i am not at the AUSTRALIA NOW and i need cash. SO WHEN YOU GET THE MONEY I WILL LET YOU KNOW WHAT DO WITH IT MY LOVE.i care so much and allen misses you too.just give me all the information to your acount and the bank name ok call me so that we can talk more I have got the impression that this person uses other peoples profile ?!?!
First name: Jace
Last name: Brown
Age: 52
Location: Florida or Ganah
Email: bjace66@yahoo.com
On websites: match.com
Report: tried the cell phone scam with me
First name: brian
Last name: keith
Age: 57
Location: mesa, az...California..ghana
Phone: 949-391-2637(cell) 714-975-6876(home) 233-262-94287 ghana
Email: briankeith738@yahoo.com
On websites: datehook.com (ffx1) screennmame
Report: Thomas appiah P.o. box 959 Kaneshie accra 00233- ghana This is where he wanted me to send money Never sent money...thought I was talking to him in Calif. Maybe I was... told me he was going to Ghana for gold to buy for his jewelry business...then once there called me from the 233-262-94287. Said he bought gold, but took couple weeks to cash large amount of money... but needed food money..just $100...professed loving me ..talked for one month..never got any long distance charges..so I guess he paid... haven't spoke in couple days,says he is Christian, suddenly I am wicked person,cause I won't send him money ....I m sure he is scammer...is there anyway I can check for sure, probably to you guys its a no brainer, somewhere deep in side I don't want it to be true , will never send money
First name: James
Last name: Williams
Age: 57
Location: Markham, Ontario
Email: aminneedoftruelove@yahoo.com
On websites: Zoosk
Report: Claims to be widow with 2 kids from Markham, Ont. Email is traced to Pretoria, South Africa and when confronted says he is an electrical engineer on a housing contract there. When I checked him out he is very well known in the scammer circle which he has used for many years.
First name: Kenneth
Last name: Tom
Aka: Kenneth Tom, Kenneth Thomas
Age: 42
Location: Niger(Nigeria, Kenya) West Africa
Email: kennethtom51@yahoo.com, kenneth16@aol.com
On websites: myspace
Report: he had sent some emails saying he wanted to talk and get to know me better then about month went by and he said he was coming up on an unofficial leave from the military from Kolamp Base. And that's when he asked me for $850 for his documentation and release of leave paperwork. I figured it out was a scam when he broke it off when I told him I wasn't sending the money. Plus, I put a reading track notifier on his email address and it was answered not only in Lagos, Nigeria but also in Ontario, Canada and Denver, Colorado. Repeatedly on the multiple emails sent to him.
First name: ALBERT
Last name: LAWSON
Age: 42
Location: UNITED KINGDOM AND MALAYSIA
Email: albertlawson@yahoo,com,uk
On websites: unknownFACEBOOK
Report: HE SENDS MESSAGES SAYING HE IS RICH,HE WORKS IN LONDON WITH JEWELS,HE IS A WIDOWER WITH FIVE YEARS OLD DAUGHTER CALLED JANE AND THAT HE WILL VISIT YOU AND INVEST IN YOUR COUNTRY,THEN HE TRAVELS TO MALAYSIA TO SEND SHIPS TO YOUR COUNTRY AND HIS CREDIT CARD HAS A TROUBLE AND HE ASKS 5000 THOUSAND DOLLARS TO TAKE SHIPS IN ORDER TO SEND TO YOUR COUNTRY.HE WANTS YOU TO SEND THE MONEY TO WESTERN UNION IN KUALA LUMPUR.HIS ENGLISH IS NOT GOOD,LOTS OF ERRORS AND HE LIES BUT HE FORGOT AND CHANGE THE STORIES,HE IS VERY DEMANDING,IS IN QUE PASA,SKYPE AND FACEBOOK,HE SAYS HIS PARENTS WERE FROM BARCELONA,IN QUE PASA HE SAYS HE IS FROM MALAYSIA,IN FACEBOOK HE SAYS HE LIVES IN LONDON,HE IS RICH BUT HE HAS A THREE YEARS OLD CAR,HE SAYS HE OWNS A JEWELERY WITH TWO EMPLOYEE BUT THE REAL SHOP HAS FIFTEEN.HE GAVE TWO MOBILE PHONES,FROM LONDON WITH 44 AND FROM MALAYSIA WITH 6 BUT I HAVE ERASED THEM.
First name: George
Last name: Meyers
Age: 60
Location: Nigeria
Address: 2901 N 54th Street, Tampa, FL 33619
Phone: +447024088333 UK
Email: gmeyers1953@yahoo.com
On websites: match.com/yahoo messenger
Report: This guy is a Romantic Scammer. He is listed on this website of luring women for money
First name: Miho
Last name: Domacin
Age: 56
Location: UK
Email: miho.domacin57@yahoo.co.uk
On websites: Facebook
Report: He asked me on facebook to be friends and I agree. He started to write me letters and when he quoted the same frazes that Derry Olan quoted me I realizes that he is a scammer, I contacted all the ladies on his profile and told them he is a scammer. I confronted him and he had a few bad things to say, I will send that aswell.
First name: Paulo
Last name: Coelho
Age: 61
Location: Point Vivian, NY, UK, Brazil
Phone:
Email: paulo_coelho1@yahoo.com
On websites: Facebook, Tweeter
Report: Paulo Coelho (author), UK, smooth talker, asked me if I would accept one of his clients checks for him here in the USA. So I did... Deposited the $1800. check and sent Paulo the money. About 10 days went by and the check was returned to my bank as fraudulent. I was penalized $500. I notified Paulo. He brushed it off as nothing, signed out on me (paulo_coelho1@yahoo.com), and that was a good 3 months ago. Watch your dealings with him... He is a SCAMMER.
First name: Phil
Last name: W
Age: 46
Location: Mundelein, IL
Address:
Phone: +2348077475647
Email: http://www.tagged.com/messages_center.html?uid=6725584050
On websites: tagged.com
Report: said he is in UK will be coming home in three weeks; three weeks pass sends a message asking that I let his company put money into my checking account so that i can send him some money for him to be able to come home. I have no checking account so then he ask for my credit card #.
First name: MARK
Last name: TONY
Age: 50
Location: Location Nigeria
Phone: +2347087775701
Email: marktony221@gmail.com
On websites: FACEBOOK /BADOO/YAHOO/GMAIL/MSN
Report: marktony221@gmail.com: Oh okay,baby how much do you pay for those ticket? 19:21 ik: A± dA±d pey to new york 425 euros and 48 dolars to syracuse but A±t was a cheep tA±ked at that tA±me A± dA±d pey for A±t 3 months befor A± left belgA±um 19:22 marktony221@gmail.com: Okay,baby do you know what am thinking.. ik: no marktony221@gmail.com: I'm thinking that when i get back to the state i will send you the money so you can use it for your flight money or what do you think.. ik: we wA±ll see you fA±rst get back 19:23 marktony221@gmail.com: Okay,So baby when are you going to get your payment? ik: the end off the month at 28 ore 30 19:26 marktony221@gmail.com: Okay,baby do you know what as soon as you get your payment can you send me 200 euro i want to use it course when i to the bank today and they told me that i can't make use of my credit card due to the banking system so i want you to help me with 200 euro i will pay you back,if you send me the 200 euro i will make it 400 euro for you ok..marktony221@gmail.com: I know baby i just want you to try and understand what am talking about i know you need a new pc i just want you to try and send me the 200 i will pay you back,i just can't make use of my card that why am asking you for help.. 19:31 ik: yes A± understand but A± dont know you and you dont know me A± asked you last tA±me wy that you juse 2 names mark tony and mA±cheall brent but you dA±dnt awnser me27 van 52 Chat met Mark Tony Mark Tony 18:22 ik: A± m onlA±ne at gmaA±l 18:32 well A± dont get A±t A± m onlA±ne but you don... 18-sep. Mark Tony marktony221@gmail.com 18-sep. aan mij 18:56 ik: ok at last you show onlA±ne A± m good ty and u 18:57 A± get a bA±t stressed of thA±s onlA±ne chat marktony221@gmail.com: Baby i really missed talking to you and how is everything going on there with you and how was your night.. 18:58 ik: my nA±te was not so good A± dA±d hurt my back last day so A± dA±d relax for 2 days A±ts better now A± mA±ssed talkA±ng to 18:59 A± dA±d open chat a lot last days but you always shows oflA±ne 19:00 marktony221@gmail.com: Oh am so sorry baby,i have been so worried about you here and i really want to be there with you so i can make you feel happy again..Baby am so sorry my internet it really messing me up that why i do show offline and i was online last night and you did not show up.. 19:01 ik: yes A± was sleepA±ng last nA±te my back dA±d hurt a lot marktony221@gmail.com: Okay and hope you have getting better now? ik: and thA±s pc A±s not mA±ne so A± dont know thA±ll when A± can juse A±t A± hope for a bA±t longer yes A± m ty 19:03 thA±s 1 A±s from my neybor hes jungest son and A±s really verry old A± even cant open 2 programs at the same tA±me so A±ts stressed to have not my on pc marktony221@gmail.com: Oh okay,baby when are you going to give him the pc back? 19:04 ik: well he do ask evry day hes son want A±t back and A± can understand that A± asked tA±ll wensday we wA±ll see 19:05 marktony221@gmail.com: Oh okay so baby what are we going to do when you give him back the pc? Okay..that will be better baby ik: A± dont know baby A± cant buy a new 1 now A±ts to muchs for now 19:06 marktony221@gmail.com: Okay,baby how much do you have with you for now? ik: notA±ng A± dA±d send my last monney to you whA±t western unA±on 19:07 marktony221@gmail.com: Okay,baby hope you are still going to have your payment in month ending.. ik: yes A± always have need to pey bA±lls to 19:08 so A± dont tA±nk A± gone have enough to buy a new 1 marktony221@gmail.com: Okay,baby how much are your bills and how much are they going to pay you? 19:09 ik: A± m really pA±ssed A± dA±d have my lap for 5 years and A±t was a good 1 now A± have notA±ng the pay me 750a‚¬ 19:10 A± pey 375a‚¬ for rent and A± have to pey A±nternet and gas electrA±k and food so not muchs left marktony221@gmail.com: Baby do you mean 375 is for all the bills? 19:11 ik: no just for rent marktony221@gmail.com: Okay,so how much will it have left? ik: A± pey 50 for A±nternet and 50 for gas and electrA±k 19:12 marktony221@gmail.com: Okay so how much will you have left? ik: A±f A± need to buy food for 1 monht there A±s not muchs left 19:13 A± have my phone to that A± got to relode and some small bA±lls marktony221@gmail.com: Okay..how much is the money for the food baby? 19:14 ik: about 200 for 1 month A±ts not cheep here A±n euros 19:16 marktony221@gmail.com: Okay,baby so when you buy the food you will have 100 left right.. ik: yes 19:17 marktony221@gmail.com: Okay..well baby i know when i get back to the state everything will be fine and ok,So baby how do you want to get the money you want to use for your flight to USA.. 19:19 ik: A± dA±d safe befor money for my flA±ght when A± was whA±t that other guy so A±ts no pr A± can do A±t agaA±n A±t just take tA±me thats all 19:20 A± dA±d pey for 2 tA±keds for notA±ng marktony221@gmail.com: Oh okay,baby how much do you pay for those ticket? 19:21 ik: A± dA±d pey to new york 425 euros and 48 dolars to syracuse but A±t was a cheep tA±ked at that tA±me A± dA±d pey for A±t 3 months befor A± left belgA±um 19:22 marktony221@gmail.com: Okay,baby do you know what am thinking.. ik: no marktony221@gmail.com: I'm thinking that when i get back to the state i will send you the money so you can use it for your flight money or what do you think.. ik: we wA±ll see you fA±rst get back 19:23 marktony221@gmail.com: Okay,So baby when are you going to get your payment? ik: the end off the month at 28 ore 30 19:26 marktony221@gmail.com: Okay,baby do you know what as soon as you get your payment can you send me 200 euro i want to use it course when i to the bank today and they told me that i can't make use of my credit card due to the banking system so i want you to help me with 200 euro i will pay you back,if you send me the 200 euro i will make it 400 euro for you ok.. 19:28 ik: A± cant send you monney A± dA±d send my last monney thA±s month to you and now A± have notA±ng left A± wA±ll safe my on monney to get a new pc 19:29 marktony221@gmail.com: I know baby i just want you to try and understand what am talking about i know you need a new pc i just want you to try and send me the 200 i will pay you back,i just can't make use of my card that why am asking you for help.. 19:31 ik: yes A± understand but A± dont know you and you dont know me A± asked you last tA±me wy that you juse 2 names mark tony and mA±cheall brent but you dA±dnt awnser me 19:33 marktony221@gmail.com: Oh baby i told you that Michael Brent is the hotel manager name and you know i don't know anywhere here that why i give you his account so you can send the money through his name.. ik: A±f you are a bA±ssnes man you always can juse your card A± dont get A±t 19:36 marktony221@gmail.com: Yes i understand you sweety, I want you to know that my card is a Voucher Card and it doesn't work here due to the banking system here. That's why i'm asking you for help and I want to promise you that as soon i'm done here, I'll pay you back and i don't like asking people money but it's only what happened here, That's why i'm asking you, You're my only one i have and i know that you can do it for me sweety 19:39 ik: well A± dA±d never see you A±n lA±fe A± just med you on badoo A± was scruwed up 1 tA±me and now A± m more carefful and A± m not gone let that happed agaA±n A± have beA±ng tru a lot hurtA±ng and lA±es 19:40 but A± not gone send monney agaA±n A± m sorry A± guess you have famA±ly A±n the states wy you dont ask them 19:44 marktony221@gmail.com: Oh yea, I understand you, I know that you have been srcewed up before and I made the promise to you that i would never hurt you and I'll never do anything that would make you stop loving me, I want you to understand that i don't like asking money for the one u love and right now they is no options, We heard to work things out here and I want to promise you, that i would always make you happy and i wish i heard any family in the state, I wouldn't being asking you for help, Mona, I want to ask you for somethings and I want you to know that you are the best thing that has never happened to me.. 19:47 Mona, I want you to understand, God knows the best, Together we're perfect and God knows reason why we both met eachother on Badoo and I want you to know that as soon i'm back to the state, I would be with you forever and I would always make you happy and Anytime, You make me feel so good. You are the best woman of mylife.. I love you Mona.. 19:50 ik: A± m gone tell you sometA±ng the fA±rst day we met onlA±ne we dA±d talk a bA±t then after my pc craced you sed how muchs monney you have A± wA±ll send you A± dA±dnt ask you for monney then you sed send me wat you got for a present A± dA±d then A± dA±dnt hear you for a fu but the only tA±me that we talk onlA±ne you always aks how muchs A± have ore A±f A± can send fA±rst A± m sorry but you need to understand that A± cant trust evry 1 onlA±ne 19:54 marktony221@gmail.com: Yes i do understand you Mona, I'm just new on online dating scence, All i'm trying to know how much you get, It's because, I want you to have your own shop and do things on your own, Its so sad hearing this from you, That means you don't trust me too right, And i do trust you so much and I can't wait to be with you and I want you to know that as i am asking you funds, It look like embrassement to me, You make me feel so bad.. 19:55 ik: A± tA±nk A±ts normall A±ts not that A± dont wane trust you but A± never med you A±n lA±fe ore on cam so A± dont even know who A± m talkA±ng to you need to understand that 19:56 A±t happens a lot onlA±ne that you are talkA±ng to someone you tA±nk to now and then A±ts not the person 19:58 but A±f you really love then you wA±ll even A±f A± dont send monney A± guess 20:02 see A± guess A± dA±d get the awnser when you went oflA±ne so A± hope you wA±ll fA±nd someone ho wA±ll send you the monney but A±ts not gone be me
First name: moyo
Last name: smith
Age: 32
Location: abeokuta,nigeria
Email: sowhatat86@yahoo.com
Report: offers marriage and able to relocate to the united sates she say she is an australian citizen lives in a hotel in abeokuta nigeria she said that she used to work for an orphan house in nigeria been in relationship for almost 18 months with her communicating me & her almost everyday by email letters or to chat on instant messenger ..thank you santiago r bryan jr.
First name: Tracy
Last name: Green
Age: 40
Location: Uk, Nashville, tennessee
Email: onelove1000@yahoo.com
Report: He writes flowing letters, love asking all kinds of information. Says he relocated from Cornwall, UK to Nashville, TN. Says he sells diamonds, gold, silver and antiques. Only child, parents are dead, Very high pressure. Found his name on Scammers book.com
First name: Jerry
Last name: Collins
Age: 35-64
Location: sunnyvale california
Phone: unknown875-588-4003
Email: jerylovejanet@yahoo
On websites: dating sites
Report: ask for money said he has son lives ub usa is good with words ia using id of a male model name Don on focus hawaii. be careful he is smooth talker an sak lots of questions do not answer correctly will use info later against you. when i can i will post pictures
First name: DAVID
Last name: MATTA
Age: unknown
Email: MATTDAVID14@YAHOO.COM
Report: THIS GUY IS A SCAMMER SDAYS HE IS IN US ARMY IN AFGHANISTAN HAS ALREADY CHANGED HIS YAHOO ADDRESS AND IM
First name: daniel
Last name: willams
Age: unknown
Email: danielwillams385@yahoo.com
Report: states he is anerican soldier I believe he is really in Nigeria...asks for money, gold bracelrt and gold watches but gives Nigerian address to mail it to.
First name: George
Last name: Macario
Age: 52
Location: Liverpool UK
Phone: +447035930418
Email: georgemac52@yahoo.com
Report: This man has ben contacting me since 9th of August,we ben chatting every day, he keeps telling me how much he loves me.Talked about wanting me to be his wife and the mum of his 10 year old doughter. Than he had to go to Malaysia for a work contract. He send me a messege, he needs to get 4.500 Euro real fast so he aint going to get problems and be stuck in Malaysia. He supose to come to visit me next week. I keept telling him that i dont have that much monney, he was begging me to ask friens and family for help. I surched for his name and saw his name and foto in
First name: fred
Last name: lewis
Age: late 20s
Location: ny ny
Email: lewisfred3322yahoo.com
On websites: black planet
Report: met him on black planet he wanted my emal address an i told him no but i told him that i could add him to my yahoo messenger an i did wasn,t on there but about 10min. then he said he had something to show me then this phrase came up an said accept or declined i accept an it was my picture file i have on the computers an don,t know how he got them that quit then u wanted my phone number an i gave it to him not thinking before all of this happen,an then he said he had to go an he said he others sites to go to tomorrow an he loged off.
First name: George
Last name: morgan
Aka: Christian Mingle USERNAME was Talk2thesoul
Age: 53
Location: Nigeria
Address:
Phone: 011-44-703-196-4097
Email: mm2drill@gmail.com and mm1drill@yahoo.com for yahoo messenger
On websites: Christian mingle, ok cupid, match, maybe plenty of fish
Report: I was scammed out of alot of money by this SCUM BAG because I believed him when he told me that he was in love with me and I thought he was a christian, a Godly Man but he is a liar and he was very convincing and seemed to be genuine and sincere. He told me that he was an Independent Drilling Contractor working in an oil rig in the UK for his last 6 weeks with the contract. He said he was from Sacramento, CA. but his profile said, Vincentown, NJ and when I questioned him about that he said his sister lives in Vincentown, NJ and she put his profile on the site for him because she wanted him to meet somwone in NJ. To know that I was talking to this SCUM BAG and liar on the phone and he was setting me up for a scam the whole time and the person I thought he was didn't even exist. The picture is, of someone, but not who I thought I was talking to. They use fake pictures and TEMPLATES so they know exactly what to say and when to say it, especially in their emails. They are so convincing. They will lore you off of the site to their personal email so they can move forward with the scam. They basically brainwash you into trusting them. They use a weird # with country code 44 and an area code 703 and I found this out to be true on google. So if they give you a weird # with this country code and area code cut yourself off from them fast. I feel VIOLATED and don't know if I will ever trust again because of what this SCUM BAG did to me. He convinced me to help him with money and eventually I agreed because he told me he was in love with me and I had fallen for him too. He not only stole money from me but he stole everything else as well, my joy, my peace and the happiness I felt even for a short time.
First name: David
Last name: Dick
Age: 50
Location: United Kingdom
Address: Virginia Beach, VA
Phone: 757-828-6052
Email: winter_dd11@yahoo.com
On websites: any dating site, I met him on Metrodate
Report: Over August and Sept. 2012, he scammed me out of about $12,000 thru romance scamming on the internet. I first met him on the Metrodate site, he said he fell for me very soon after that. He would text msg me very often, email me, and we would instant msg a lot. Every time he requested money he emphasized emphatically that it was a loan, that he was planning on returning to the US and pay back everything he owed to everyone. He said he was working as a corporate pilot on an oil rig out in the ocean for the Bluegate Oil Co. from Va. He was on a contract job out in the sea near the United Kingdom and would soon be finished around late August or early Sept. He mentioned during our talks that he had a daughter Cherryl, 10, who was in a boarding school in London while he was working there. He asked for money several times, twice for his daughter's school, then money for a business investment he said we would own when we married, then money for a plane ticket so he could leave, and money for his taxes so he could leave there. If I would refuse, he would turn it around on me and say
First name: George
Last name: Macario
Age: 52
Location: Liverpool
Email: georgemac52@yahoo.com
Report: Im not sure if he is a scamer, he asked me to send a lot of monney to him